Zapraszamy do udziału w Warsztatach!

Temat przewodni: „Szkolenie EUS metodą symulacji medycznej na wirtualnym trenażerze firmy Simbionix”.

Warsztaty będą odbywać się w blokach treningowych po 45-60 minut przez cały czas trwania Spotkania. 
Rejestracji na warsztaty prosimy dokonać w formularzu zgłoszeniowym.