Rodzaj uczestnictwa

Dane osobowe

Dane służbowe

Nocleg

Warsztaty

Opis
Warsztaty będą odbywać się w blokach treningowych po 45-60 minut przez cały czas trwania Spotkania.
Cena

Zestawienie opłat

Forma płatności

Uwagi