Sobota, 1 czerwca 2019 r.
 
09:00-09:10  Otwarcie konferencji
                              Grażyna Rydzewska
 
09:10-09:30  Wykład poświęcony pamięci profesora Antoniego Gabryelewicza
                               Autoimmunologiczne zapalenie trzustki – „old problem, new methods”
                              Grażyna Rydzewska
 
09:30-11:00  Sesja I. Genetyczne determinanty chorób trzustki
                           Przewodniczący: Grzegorz Oracz, Stanisław Głuszek, Elżbieta Czkwianianc
09:30-09:50  Genetyczne uwarunkowania raka trzustki
                              Stanisław Głuszek, Dorota Kozieł
09:50-10:20  Genetic background of chronic pancreatitis.
                               Jonas Rosendahl
10:20-10:40  Kiedy należy wykonywać badania genetyczne?
                              Agnieszka Rygiel
10:40-10:50  Etiologia PZT u dzieci leczonych w Centrum Zdrowia Dziecka.
                              Elwira Kołodziejczyk, Grzegorz Oracz
10:50-11:00  Dyskusja
 
11:00-11:20  Przerwa na kawę
 
11:20-13:20  Sesja II. Ostre zapalenie trzustki – co nowego
                               Przewodniczący: Michał Lipiński, Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska,
                               Barbara Skrzydło-Radomańska

11:20-11:40  Co nowego w leczeniu ostrego zapalenia trzustki
                              Jarosław Daniluk
11:40-12:00  Leczenie endoskopowe zbiorników okołotrzustkowych
                              Adam Przybyłkowski
12:00-12:20  IPMN
                              Łukasz Durko
12:20-12:50 Operacyjne leczenie ostrego zapalenia trzustki
                              Stanisław Hać
12:50-13:00 Ryfaksymina w zapobieganiu powikłaniom infekcyjnym w OZT
                              Jacek Tatur, Michał Lipiński, Grażyna Rydzewska
 13:00-13:20 Dyskusja        
 
 
13:20-14:20  Przerwa na lunch / Sesja plakatowa
 
14:20-14:40  Wykład poświęcony pamięci prof. Zdzisława Wajdy
                               Historia chirurgii trzustki
                               Prof. Marek Dobosz
 
14:40-16:20  Sesja III. Chirurgia trzustki i nie tylko
                               Przewodniczący: Marek Durlik, Paweł Lampe, Krzysztof Bielecki
  
14:40-15:00  Standardy postępowania chirurgicznego w raku trzustki
                              Piotr Richter
15:00-15:20  Graniczne resekcyjne raki trzustki
                              Marek Durlik
15:20-15:40 Guzy torbielowate trzustki okiem chirurga
                              Katarzyna Kuśnierz
15:40-16:00 Postępowanie patologa w raku trzustki – marginesy graniczne
                             Anna Nasierowska-Guttmejer
16:00-16:20 Dyskusja        
 
16:20-16:40  Przerwa na kawę
 
16:40-18:40  Sesja IV. Przewlekłe zapalenie trzustki i guzy torbielowate trzustki
                              Przewodniczący: Grażyna Jurkowska,  Krystian Adrych, Mirosław Jarosz
 
16:40-17:00  Pankreatopatia cukrzycowa – przewlekłe zapalenie czy tylko niewydolność egzokrynna
                              Michał Lipiński
17:00-17:20  Leczenie przewlekłego zapalenia trzustki z uwzględnieniem terapii substytucyjnej w PZT
                              Krystian Adrych
17:20-17:40  Żywienie a rak trzustki
                              Mirosław Jarosz
17:40-18:00  Pankreatopatia cukrzycowa w badaniach własnych
                              Roland Kadaj Lipka
18:00-18:20  Elastaza trzustkowa - test w zasięgu ręki
                             Małgorzata Łukasik, firma DiaSorin
18:20-18:40  Dyskusja
 
 
19:30            Kolacja
 
 
 
 
Niedziela, 2 czerwca 2019 r.
 
 
09:00-10:50   Sesja V. Kontrowersje kliniczne w chorobach trzustki
                              Przewodniczący: Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska, Marek Hartleb 
09:00-09:20   Wczesne rozpoznanie i badania przesiewowe w raku trzustki – nowe kierunki badań
                              Ewa Małecka-Panas 
09:20-09:40   Nowe trendy w leczeniu onkologicznym raka trzustki
                              Marek Wojtukiewicz
09:40-10:00   Stłuszczenie trzustki jako problem kliniczny
                              Anita Gąsiorowska
10:00-10:20  Jak poprawić stan odżywienia pacjentów z PZT
                              Agnieszka Mądro
10:20-10:30 Rituximab w leczeniu AZT
                             Konrad Lewandowski
10:30-10:50 Dyskusja
 
 
10:50-11:10  Przerwa na kawę
 
11:10-12:50  Sesja VI. Endoskopia w chorobach trzustki
                             Przewodniczący: Maciej Gonciarz, Tomasz Marek, Janusz Milewski
 
11:10-11:30  Endosonografia w chorobach trzustki – co nowego, co ciekawego
                             Teresa Starzyńska
11:30-11:50  ECPW w chorobach trzustki
                              Ewa Nowakowska-Duława
11:50-12:10 Endoskopista, chirurg czy radiolog – idealne trio w leczeniu chorób trzustki
                              Aleksander Sowier
12:10-12:30  Endomikroskopia w diagnostyce guzów torbielowatych trzustki
                             Małgorzata Degowska
12:30-12:50 Dyskusja
 
 
W trakcie całej konferencji odbędą się warsztaty endosonograficzne
Prowadzący:
dr n med. Małgorzata Degowska
dr hab. Michał Lipiński
dr n. Med. Przemyslaw Dyrla
lek. Kamil Jaszczuk